Песен „Магията на цветовете“

Музика, текст и аранжимент: Александър Стойчев Изпълняват: Ема Златанова, Калина Миткова, Марин Михайлов, Дивна Елисеева и Ида Райчева. Цветовете ни носят радост и са основа за творчество и различни идеи, … ОТВОРИ >

Песен „Да посадим дръвче“

Музика и текст: Снежина СтойчеваАранжимент: Александър СтойчевИзпълняват: Калина Миткова, Ида Райчева и Марин Михайлов. Посаждането на едно дръвче е раждане на нов живот – трябва му любов и грижа, за … ОТВОРИ >

Песен „Благодарност към водата“

Музика, текст и аранжимент: Александър Стойчев Изпълняват: Калина Миткова и Ида Райчева Водата е емблема на живота, без нея животът на Земята не може да се прояви. Тя е символ … ОТВОРИ >

Песен „Слушам“

Музика и текст: Учителя П. Дънов; аранжимент: Ал. Стойчев Изпълняват: Ема Златанова, Калина Миткова, Дивна Елисеева и Ида Райчева Да слушаш, означава да схващаш вътрешната страна, вътрешното съдържание на нещата. Слушането има връзка … ОТВОРИ >

„Песен на гласните букви“

Музика и текст: Учителя П. Дънов; аранжимент: Ал. Стойчев Изпълняват: Ема Златанова, Калина Миткова, Дивна Елисеева, Марин Михайлов и Валери Михайлов „Както цветята, така и буквите са символи на нещо.„ … ОТВОРИ >

Песен „Аз мога да дишам“

Музика и текст: Учителя П. Дънов; аранжимент: Ал. Стойчев Изпълняват: Калина Миткова, Дивна Елисеева и Ида Райчева „Ти като дишаш, трябва да чувстваш радост… Не може да дишаш добре, докато … ОТВОРИ >

Песен „Сладко медено“

Музика и текст: Учителя П. Дънов; аранжимент: Ал. Стойчев Изпълняват: Ема Златанова, Калина Миткова, Дивна Елисеева и Ида Райчева Образите от природата съдействат за изграждане в децата на положително отношение … ОТВОРИ >