Тема: Водата е нужна на всички

Образователно направление: Околен свят ОПС (основна педагогическа ситуация); Втора група (4-5 г.) Програмна система „Приказни пътечки“ Дата: 22.02.2021 г. Учител: Снежина Стойчева Подготовка Цели: Разширяване на представите за водата като … ОТВОРИ >