Търпеливият човек

В светлината е свободата на човека, а в топлината – неговата сила. Между топлината и търпението има нещо общо – търпеливият е силен човек. Всичко, което се случва на търпеливия, … ОТВОРИ >

Светлината и знанието

Откъде произлиза светлината? – От знанието и от науката. Затова казваме, че знанието носи светлина и сила. Силата на човешкия дух се крие в светлината и знанието, които той възприема.

Посаждане

За да не пресъхват изворите на човешкия живот, всеки ден човек трябва да посажда по една добра мисъл и по едно добро чувство в своята почва; само по този начин … ОТВОРИ >

Съзнателният учител

Съзнателният учител е подобен на опитния капитан на параход – той никога няма да спре парахода всред морето. Добрият и съзнателен учител внася светлина в умовете на учениците си, благодарение … ОТВОРИ >

Идея за доброто

В новото възпитание ще има нови методи. Казват: „Бъди добър човек“. Не трябва да започваме оттам. Аз, ако съм учител, ето как бих постъпил в първоначалното училище с малките деца. … ОТВОРИ >

Предметите в училищната програма

Сега съвременните учители често забелязват едно противоречие в училищата: влиза учителят по математика в клас – всички ученици са добре разположени, защото този предмет събужда в тях електричество. След учителя … ОТВОРИ >