Тема: Бързото конче и бавният Ежко

Образователно направление: Музика ОПС (основна педагогическа ситуация); Възрастова група: Първа група (3-4 г.) Програмна система „Приказни пътечки“ Дата: 02.2021 г.; Учител: Александър Стойчев Подготовка Цели: Развиване на интереса и желанието … ОТВОРИ >