Упражнение с пръсти (триъгълник)

Вариант 1: Двете ръце са пред устата, като върховете на пръстите им се допират, но самите пръсти са широко разтворени. Двата палеца са хоризонтални и се допират с върховете си, … ОТВОРИ >

Упражнение с пръсти за концентрация

Показалците на двете ръце се насочват един към друг. Върховете им се доближават, без да се докосват. Стоим тихо и ги наблюдаваме известно време. Това упражнение помага за концентриране на … ОТВОРИ >

Упражнение с пръсти (погалване)

С трите пръста (палец, показалец и среден) на едната ръка се погалват последователно пръстите на другата ръка от основата към върха. Упражнението може да се направи и с двете ръце. … ОТВОРИ >

Упражнение с пръсти за преодоляване на трудности и хармонизиране

Дясната ръка се изнася напред, с дланта надолу. Палецът последователно се допира до всички пръсти – първо до малкия, после до безименния, до средния, до показалеца. След това ръката се … ОТВОРИ >