Упражнения и Паневритмия

От това видео можете да научите малко повече за богатството от упражнения, с които разполага Слънчевата педагогика. Видеото е осъществено от ACCESOphia и Фортуни по проект EUROCIRILIC 2021-1-ES01-KA210-SCH-000027297 със съдействието … ОТВОРИ >

Принципи и методи

Видеото е осъществено от ACCESOphia и Фортуни по проект EUROCIRILIC 2021-1-ES01-KA210-SCH-000027297 със съдействието на Детски образователен център „Сладко медено“. Всички видеа започват с общо въведение (ок. 20 сек.), по-нататък съдържанието … ОТВОРИ >

Втори възрастов период – от 7 до 14-годишна възраст

Видеото е осъществено от ACCESOphia и Фортуни по проект EUROCIRILIC 2021-1-ES01-KA210-SCH-000027297 със съдействието на Детски образователен център „Сладко медено“. Всички видеа започват с общо въведение (ок. 20 сек.), по-нататък съдържанието … ОТВОРИ >

Природата като учител

Видеото е осъществено от ACCESOphia и Фортуни по проект EUROCIRILIC 2021-1-ES01-KA210-SCH-000027297 със съдействието на Детски образователен център „Сладко медено“. Всички видеа започват с общо въведение (ок. 20 сек.), по-нататък съдържанието … ОТВОРИ >

Първи възрастов период – до 7-годишна възраст

Видеото е осъществено от ACCESOphia и Фортуни по проект EUROCIRILIC 2021-1-ES01-KA210-SCH-000027297 със съдействието на Детски образователен център „Сладко медено“. Всички видеа започват с общо въведение (ок. 20 сек.), по-нататък съдържанието … ОТВОРИ >

Песен „Вечер, сутрин“

Музика и текст: Учителя П. Дънов; Аранжимент: Ал. Стойчев Изпълняват: Калина Миткова, Ема Златанова, Ида Райчева, Валери Михайлов и Марин Михайлов За да разбере живота и да го използва разумно, … ОТВОРИ >

Приказка (с музика) за Слънцето и планетите

Тази приказка е част от книгата „Приказките на бялото кокиче„. През 2018 г. тя стана основа за Музикална приказка „Слънцето и планетите“, която достави на своите изпълнители (тогава първокласници) много … ОТВОРИ >

Даване – двигателно упражнение с музика

Изходно положение: Тялото е изправено. Ръцете се допират до гърдите (лактите са надолу, встрани от тялото), с длани навътре и пръсти, насочени леко нагоре. Краката са събрани. Движения: На всеки … ОТВОРИ >