Игри с водни капки

Ръката (лява или дясна – по желание) се поставя хоризонтално с длан нагоре и отворени пръсти (добре е да има разстояние между пръстите). Поставя се последователно по една капка вода … ОТВОРИ >

Игра – кръст

В нея участват четири деца, разположени на кръст. Едната срещуположна двойка са Даващият подаръци (може да е Дядо Коледа, Добрият вълшебник и т.н.) и детето, което трябва да получи подаръка.В … ОТВОРИ >

Игра „Камък“

Децата се подреждат в редица (може и в две или в полукръг, важното е наблюдателят – може да е учител или дете, да вижда всички). При зададен сигнал застават неподвижни … ОТВОРИ >

Бели дробове

Подвижна игра Играта онагледява пътя на въздуха и ролята на белите дробове за обмена на газовете и пречистването на кръвта. Необходими материали – парченца бяла или друга светла хартия и … ОТВОРИ >

Игра на цветовете

Подвижна игра В играта са включени пет цвята – червено, оранжево, жълто, зелено и синьо, които се превръщат в „пароли“ за различен вид движения. Съчетаваме движенията с образи, близки до … ОТВОРИ >

Център и периферия

Подвижна игра Играе се по двойки. Едното дете е център. То стои клекнало, а другото обикаля около него. „Центърът“ може да му дава различни команди – да се движи по-бавно … ОТВОРИ >

Изворче

Подвижна игра В играта има нечетен брой участници. Децата се подреждат в два кръга. Тези, които са във вътрешния кръг, са клекнали и са в ролята на изворчета, а децата … ОТВОРИ >