Бели дробове

Подвижна игра Играта онагледява пътя на въздуха и ролята на белите дробове за обмена на газовете и пречистването на кръвта. Необходими материали – парченца бяла или друга светла хартия и … ОТВОРИ >

Игра на цветовете

Подвижна игра В играта са включени пет цвята – червено, оранжево, жълто, зелено и синьо, които се превръщат в „пароли“ за различен вид движения. Съчетаваме движенията с образи, близки до … ОТВОРИ >

Център и периферия

Подвижна игра Играе се по двойки. Едното дете е център. То стои клекнало, а другото обикаля около него. „Центърът“ може да му дава различни команди – да се движи по-бавно … ОТВОРИ >

Изворче

Подвижна игра В играта има нечетен брой участници. Децата се подреждат в два кръга. Тези, които са във вътрешния кръг, са клекнали и са в ролята на изворчета, а децата … ОТВОРИ >

Мъдрият дракон

Приказка-игра Живеел някога един Дракон, който бил най-умен във вселената. Понякога клетките му се разпръсквали из целия космос и изглеждало, че той е изчезнал. След това се събирали и Драконът … ОТВОРИ >