Тема: Водата е нужна на всички

Образователно направление: Околен свят ОПС (основна педагогическа ситуация); Втора група (4-5 г.) Програмна система „Приказни пътечки“ Дата: 22.02.2021 г. Учител: Снежина Стойчева Подготовка Цели: Разширяване на представите за водата като … ОТВОРИ >

Тема: Бързото конче и бавният Ежко

Образователно направление: Музика ОПС (основна педагогическа ситуация); Възрастова група: Първа група (3-4 г.) Програмна система „Приказни пътечки“ Дата: 02.2021 г.; Учител: Александър Стойчев Подготовка Цели: Развиване на интереса и желанието … ОТВОРИ >