Даване – двигателно упражнение с музика

Изходно положение: Тялото е изправено. Ръцете се допират до гърдите (лактите са надолу, встрани от тялото), с длани навътре и пръсти, насочени леко нагоре. Краката са събрани. Движения: На всеки … ОТВОРИ >

Квадрат – двигателно упражнение с музика

„Квадрат“ е упражнение номер 17 от цикъла „Паневритмия“. При него движението в пространството очертава фигурата квадрат. По принцип се изпълнява в кръг по двойки. Всяко движение съответства на един музикален … ОТВОРИ >

Разговор с камъче

Камъните могат да се разглеждат като символ на подсъзнанието, на търпението, на костната система, на стабилност, твърдост, издръжливост и др. А различните камъни имат отношение към различни качества и добродетели. … ОТВОРИ >

Упражнение със скъпоценни камъни

Можете да направите малък опит със скъпоценни камъни. Предлагаме ви дванадесет камъка – яспис, сапфир, халцедон, смарагд, сардоникс, сардер, хризолит, берил, топаз, хризопраз, хиацинт и аметист (бихте могли да използвате … ОТВОРИ >

Упражнение с пръсти (триъгълник)

Вариант 1: Двете ръце са пред устата, като върховете на пръстите им се допират, но самите пръсти са широко разтворени. Двата палеца са хоризонтални и се допират с върховете си, … ОТВОРИ >