Упражнение с пръсти (погалване)

С трите пръста (палец, показалец и среден) на едната ръка се погалват последователно пръстите на другата ръка от основата към върха. Упражнението може да се направи и с двете ръце. … ОТВОРИ >

Упражнение с пръсти за преодоляване на трудности и хармонизиране

Дясната ръка се изнася напред, с дланта надолу. Палецът последователно се допира до всички пръсти – първо до малкия, после до безименния, до средния, до показалеца. След това ръката се … ОТВОРИ >

Упражнения за здравето

Движението балансира енергиите в човека и упражненията са необходими за поддържане на неговото здраве. Когато обтегнем ръцете си и запазим концентрацията на мисълта си, ние се свързваме със силите на … ОТВОРИ >

Упражнение за развитие на щедрост (с големи букви)

Основната цел на това упражнение-занимание е работата върху качеството „щедрост“, а идеята идва от символичната връзка на големите букви с щедростта. Повече за празника на щедростта, който реализирахме, можете да … ОТВОРИ >