Ритъм

Вярваме, че най-добрият възпитател за човека е природата, а ритъмът е част от нея. Наблюдаваме ритъм, периодичност в много природни явления, в движението на планетите, във физиологията и развитието на … ОТВОРИ >

Обучения за учители и родители

Слънчевото възпитание е система, която дава методи, насоки, упражнения и ни помага да подхраним слънчевото естество в човека – най-доброто, най-красивото и най-възвишеното. Задачата ни е да създадем условия, в … ОТВОРИ >

Идеал

Идеалът е висша ценност или принцип, образец, който следваме като цел. Всеки човек носи в себе си идеал, независимо дали го осъзнава или не, дали може да го изкаже и обясни. Идеалът … ОТВОРИ >

Принципи

Принципите са сили, които действат в цялата природа, обхващат всички сфери на човека и на обществото, което той изгражда. Чрез тях се проявява разумността. Те дават смисъл, енергия и обгръщат … ОТВОРИ >

Методи и упражнения

Упражнения Човекът е многоизмерно същество. Той притежава духовна и телесна същност, емоционална, мисловна и поведенческа сфера, затова и всяко възпитателно въздействие (упражнение и взаимодействие) за нас е многостранно. Докато работим … ОТВОРИ >

Символи и образи

Слънце, облак, майка, дете, хляб, вода, око, ръка… Всеки човек (възрастен или дете) познава тези образи, но за нас, от възпитателна гледна точка, не е достатъчно да ги възприемаме само … ОТВОРИ >

Музика

Ще започнете от музиката и само така ще се облагородите и ще създадете характер. Учителя Петър Дънов Темата за възпитанието е винаги актуална, тъй като настоящето и бъдещето ни зависят … ОТВОРИ >