Обучителен център

За развитието на една педагогическа система е нужно много време. Зад всяка утвърдена система стоят десетилетия усилена работа на големи екипи от специалисти, разработване на всички нейни принципи, методи, инструменти, … ОТВОРИ >

Програми за обучение на учители

В Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти са включени следните програми на ТриЗвучие ЕООД: Добродетелите – основа на възпитанието (УИН: 87910001)Мотивация за ученици и … ОТВОРИ >