Общи условия

Общи разпоредби:

Моля, имайте предвид, че Общите условия са валидни при използването на сайта Сладко медено. Чрез зареждането на интернет страниците на https://sladkomedeno.bg/, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Общи условия, заедно с това и от всички промени и допълнения в Общите условия, които са публикувани при бъдещи използвания на сайта и всички негови подстраници и елементи. При използване на сайта Общите условия са със задължителен характер. Общите условия представляват договор между Вас и сайта Сладко медено, с който получавате правото да използвате услугите на сайта за лични, нетърговски и добронамерени цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия са с обвързващо действие само в отношенията между сайта Сладко медено и Вас, като Потребител на услугите на сайта. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, следва да прекратите използването на сайта.

Авторски права:

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта Сладко медено, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение.

Публикуването на авторски материали от сайта Сладко медено Е РАЗРЕШЕНО при поместването на директна връзка към сайта. (https://sladkomedeno.bg/) и запазване на цялостта и оформлението. Публикуването НЕ Е РАЗРЕШЕНО в случаите, когато материалът не е авторски за Сладко медено и има външен източник! В тези случаи Ви молим да се свържете с притежателите на авторските права на съответните материали, тъй като ние нямаме права да разрешаваме препубликуването им. Обикновено чуждите материали са подписани отдолу и имат линк към източника. Препоръчваме все пак да се свържете с нас за уточняване.

Ограничаване на отговорността:

Стремим се към това да поддържаме на сайта си вярна, актуална и полезна информация, без това да изключва възможността в единични случаи да възникват обективни несъответствия или пропуски. Сладко медено не носи отговорност за последиците, включително и за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайта www.sladkomedeno.bg. Цялата информация на сайта се предоставя съгласно действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Сладко медено за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Сладко медено не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретацията, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Сладко медено не носи отговорност за съдържанието (включително за неговата пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Магазин:

Търговската дейност в магазина на сайта Сладко медено се изпълнява и обезпечава от Бяло Братство ЕООД, с ЕИК: BG 121222578.

Заключение:

Използването (зареждането на съдържание) на сайта Сладко медено означава едновременно пълно приемане на настоящите Общи условия и на Декларация за поверителност.

Благодарим Ви, че посетихте сайта Сладко медено!