Посаждане

За да не пресъхват изворите на човешкия живот, всеки ден човек трябва да посажда по една добра мисъл и по едно добро чувство в своята почва; само по този начин мисълта на човека ще се засили, а чувствата му ще се облагородят.