Обучения за учители и родители

Слънчевото възпитание е система, която дава методи, насоки, упражнения и ни помага да подхраним слънчевото естество в човека – най-доброто, най-красивото и най-възвишеното. Задачата ни е да създадем условия, в които то да се прояви. За да успеем, е нужно да познаваме същността на човека, аспектите и етапите в развитието му, качествата и талантите, които притежава, начините за тяхното развитие и пр.

Всички методи и упражнения могат да се използват както за самовъзпитание, така и за възпитание на малки и големи деца. Те имат своето приложение и в системата на образованието, и във всички свободни форми на общуване, обучение или възпитание. Няма ограничения пред тяхното използване, затова можем да ги назовем универсални.

Слънчевото възпитание притежава своя философска или идейна и практическа страна. Целта на съществуващите принципи, методи, правила и условия за успешното им прилагане и огромното количество от упражнения е да трансформират определени състояния, модели, поведение от една страна, а от друга страна – да подхранват конкретни качества или страни на човека. Например: всеки човек притежава когнитивна, емоционална и поведенческа същност. Когато избираме какво упражнение да направим (двигателно, дихателно, музикално и пр.), е нужно да знаем кои негови качества искаме да подсилим.

Ние сме опитали добрите плодове на слънчевото възпитание и бихме искали то да бъде достъпно за всеки, който има желание да работи по този начин. Разбира се, може да се използват отделни песни и различни видове упражнения и без специална подготовка, но ефектът от тях ще бъде по-видим и цялостен, когато човек е запознат с философията и методиката на системата. Затова периодично организираме обучения за учители и родители, с които да споделим своите знания и практически опит.

Обученията могат да бъдат в различен обем и формат, според целта на съответния курс и потребностите на обучаваните. Тук ще приложим някои от темите, които сме включвали в семинарите досега:

 • Принципи на слънчевото възпитание и приложението им при работа и взаимоотношения с деца.
 • Разбиране за човека:
  • Видове съзнания;
  • Ум, Сърце и Воля;
  • Добродетели, дарби, способности и умения;
  • Етапи в развитието на човека.
 • Природата:
  • Светлината, въздухът, водата и храната като възпитателни инструменти;
  • Ритъмът във възпитанието;
  • Мястото на символите в обучението и възпитанието;
  • Сферично мислене и приложението му.
 • Видове методи:
  • Методи на светлината, топлината и силата;
  • Вътрешни и външни методи;
  • Методи за трансформиране на състояния.
 • Музиката и възпитанието.
 • Инструменти за наблюдение и познание на детето. Видове наблюдение.
 • Работа с мислите, чувствата и поведението.
 • Самопознание и самовъзпитание.
 • Форма, съдържание и смисъл в образователния процес.
 • Педагогически и възпитателни казуси.
 • Практически упражнения (дихателни, двигателни, музикални, упражнения с пръсти, упражнения с четирите елемента, използване на цветове, числа, букви и форми като възпитателен елемент и др.).
 • Вграждане на елементите на слънчевото възпитание в процеса на обучение – създаване и провеждане на слънчеви уроци (педагогически ситуации).

Ето какво споделят някои от участниците в досегашните обучения:

Д-р Мариела Шахънова, преподавател в ЛТУ: Обучението в принципите и методите на Слънчевото възпитание разви разбирането ми за архетипните проявления на човека и индивидуалните особености на всяко дете, за вътрешните връзки, които съществуват между човека и ритъма в природата, за свързаността между микрокосмоса и макрокосмоса. Силно застъпените практически занимания и задачи ми показаха как възпитанието в добродетели може да се вплете по игрови и творчески начин в заниманията с деца. Особено ценно е споделянето на знания за решаване на конфликти и водене на комуникация с деца и родители в дух на приемане, разбирателство, подкрепа и толерантност. Курсът на обучение не само обогатява със знания и умения, но е и едно преживяване, което се превърна за мен във вътрешен стимул за себеразвитие и задълбочаване в педагогическата работа.

Валентина Русева, Директор на ДГ „Първи юни“ №17, гр. Добрич: Аз и част от екипа на ДГ „Първи юни“ №17 гр. Добрич имахме  удоволствието и шанса да участваме в обучението по Слънчево възпитание, проведено от Александър Стойчев. Казвам „удоволствието и шанса“ не случайно, а защото не всеки обучител организира своята дейност така, както я организира Сашо. Наистина е удоволствие да започваш „учебния процес“ с музиката на неговата цигулка. Тя звучи тихо, спокойно, балансиращо и по време на този процес – за отмора, за настройка, за настроение и за край, за да си останеш в спокойната и творческа атмосфера и след „учебния час“.
Удоволствие е сам да стигаш да знанието, провокиран от проблемните въпроси, които Сашо спокойно задава, без да отрича твоя отговор, без да те коригира директно, но и без да казва „верния“ отговор. Няма как да ти е скучно и безинтересно в неговия „час“. За да утвърди или демонстрира дадено знание той включва упражнения, които въздействат, както на физическо, така и на психическо, и на духовно ниво.  Атмосферата по време на обучението е толкова спокойна, творческа, креативна, будеща размисъл и желание да потънеш в Словото и да откриваш истини. Е, ние го правехме и за домашно, защото винаги имахме такова, но в този случай то не тежеше, а, напротив, караше те да прелистваш книги, да правиш опити върху себе си, да пробваш това или онова с децата, за да стигнеш до извода, до знанието, до истината. Не всякога и не всеки може да организира така обучението си. Ето защо по-горе споделих, че е шанс да попаднеш на такъв учител като Сашо, а пък и на такава тема за обучение. Истинските учители оценяват темата за Слънчево възпитание.
Ако някой иска да научи философията, принципите, методите, средствата, опит от практиката и какво ли още не за Слънчевото възпитание, горещо препоръчвам това да се случи в духовно-творческата атмосфера на обученията на Александър Стойчев, които съвсем съзнателно и неслучайно бих нарекла иновативни и уникални по своя характер и организация.

Веско Василев, учител по биология, ЧСУ „Проф. Николай Райнов“, София: Обученията ми дадоха ценни идеи както за вътрешното ми развитие и самоусъвършенстване, така и за непосредствената ми работа с учениците. Бих казал, че беше здравословен микс между конкретни рецепти, приложими на момента, и познание, което трябва да преработиш и усвоиш, преди да го приложиш. Не на последно място, обстановката, музиката и другите участници допринесоха за пълноценно преживяване. Насърчавам ви да продължите!

Деница Елисеева, учител в ДГ 191 „Приказка без край“ (2021): Първото и основно нещо е, че научих много нови неща! За да мога да давам светлина на децата, трябва да уча, да работя над себе си, а тук научих упражнения, които практикувам всеки ден. Например как да мога да представя всяко сложно дори за мен понятие на детски език.

Слънчевата педагогика е мисия! Всяко обучение трябва да минава през сърцето и след това да се опитваш да „научиш“ децата. Трябва повече практика, за да навлезеш в материята и да я практикуваш осъзнато. Разбира се, повечето пъти е нужно малко, за да започнеш. Нещо като песничката „Сладко медено“ например, или като песничката за гласните букви с движения към нея.

Всяко нещо може да се адаптира във всеки момент от работата в детската градина – само да имаме желание. Много е просто – с Любов! 

Когато разказах приказка за Слънчицето, измислена от мен по време на курса, очите на децата светеха… Какво повече бих могла да искам?! Благодаря!

Адриана Илиева, 1-ви Дан, треньор по карате: Курсът беше доста интересен, изпълнен с много информация и изискващ мисъл и самостоятелна работа. На него се запознах и вникнах в много различни упражнения, които като треньор по карате да практикувам по време на тренировките си. Те ми помагат с овладяването на емоционалния заряд, който се генерира от многото коренно различни деца, с които работя. Деца, които разчитат на треньора си и на възможността му да се свърже с тях и да им обясни, да им покаже правилния път.

На курса се научих да анализирам и да разширявам опциите си за действие, но и да реагирам осъзнато. Разбрах, че не е нужно на детето да му се обяснява със сложна терминология. Простите символи вършат много по-добра работа. Колкото повече дискусии ставаха по време на курса, толкова по-интересен ми беше той. Да отделиш време и да чуеш различни гледни точки е безценно.

След срещите ни смятам, че мога да съм по-полезна на децата, на родителите им, на обществото, но и на себе си. Благодаря за открехнатата врата към един малко по-различен, но все пак наш си свят, където добрите хора не са изключение.