Изворче

Подвижна игра

В играта има нечетен брой участници. Децата се подреждат в два кръга. Тези, които са във вътрешния кръг, са клекнали и са в ролята на изворчета, а децата от външния кръг са пазачи и са изправени. При всяко изворче има по един пазач. Остава едно дете, което иска да пие вода, обикаля около двата кръга и си търси изворче. Когато си избере, застава зад пазача и казва:

– Изворче, изворче, дай ми вода!

Изворчето отговаря:

– Давам, давам, на жадните вода дарявам.

В този момент детето, което търси вода, и пазачът на изворчето хукват да бягат около кръга в противоположни посоки. Който стигне първи и застане зад изворчето, остава пазач, а другият тръгва да обикаля и си търси изворче, от което да пие вода. Играта продължава докато децата имат желание.