Упражнение за развитие на щедрост (с големи букви)

Основната цел на това упражнение-занимание е работата върху качеството „щедрост“, а идеята идва от символичната връзка на големите букви с щедростта. Повече за празника на щедростта, който реализирахме, можете да прочетете тук.

Почеркът отразява човешкия характер. Едрите букви говорят за естествена щедрост на човека.

За самото занимание децата се нареждат в кръг. На масите има цветни моливи и пастели. Подготвени са шаблони за всяко дете с разпечатани букви с контури. Всяко дете получава буквата, с която започва личното му име. Така работим върху индивидуалността им. Има разпечатани по 3 букви в различен размер.

Тъй като целим да развиваме щедростта в децата, започваме заниманието от малката буква и продължаваме към по-големите. Цветовете в случая символизират изобилието и различните таланти и качества, които децата носят и могат да развият в себе си.

Най-напред с показалец „изписваме“, т.е. очертаваме буквата. Използваме показалеца, тъй като той е свързан с планетата Юпитер и съответно с даването и щедростта. Първата буква (най-малката) остава бяла. Учителят може да разкаже, че светлината няма цвят. Белият цвят съдържа всички цветове в себе си, но за да бъде по-пъстър животът на хората, той (белият цвят) се разделил на много цветове.

Втората по големина буква децата оцветяват сами. Идеята, която учителят държи в съзнанието си (без да я казва на децата) е, че това са качествата, които те сами могат да развият в себе си. Най-голямата буква се оцветява от другите деца. Листите с букви остават на мястото си, а децата се движат в кръг и всяко добавя цвят по избор върху буквите на другите. Така символично правят и получават подаръци. В края на заниманието всяко дете си взема своя лист с букви.

Убедени сме, че вътрешната нагласа на учителя, идеята, с която подхожда към дадено упражнение, придава нов смисъл и на най-обикновеното занимание и носи по-добри възпитателни резултати и в момента, и в дългосрочен аспект. Опитайте и Вие!