Мъдрият дракон

Приказка-игра

Живеел някога един Дракон, който бил най-умен във вселената. Понякога клетките му се разпръсквали из целия космос и изглеждало, че той е изчезнал. След това се събирали и Драконът отново се появявал. Можел да лекува, да спасява, да съветва, да помага, да дава. Когато някой имал нужда от помощ, достатъчно било да се помоли: О, Велики! Събери се, появи се, от беда спаси ме!“.

За играта децата се подреждат в колона и се хващат едно за друго, като трябва да запомнят реда, в който са. В началото Драконът започва да се движи свободно из пространството. При звуков сигнал клетките му се разпръскват из целия космос. При друг звуков сигнал (предварително уточнен) децата бързат да се съберат и подредят в същия ред, в който са били преди това. Играта може да се играе и в други варианти:

  • може да има състезателен аспект, ако се направят няколко отделни отбори, т.е. дракони;
  • може да има два отбора – Дракон и търсещи помощ. Щом Драконът се разпръсне, някой от другия отбор изпада в беда или среща някаква трудност и вика Дракона, като трябва да назове точно от каква помощ има нужда. Драконът преценява дали да се събере и да помогне.

Играта развива наблюдателност, съобразителност, бързи реакции и насочва вниманието към взаимопомощ, внимание и грижа за другите, щедрост. Други идеи по темата за щедростта можете да видите тук.