Тема: Бързото конче и бавният Ежко

Образователно направление: Музика
ОПС (основна педагогическа ситуация); Възрастова група: Първа група (3-4 г.)
Програмна система „Приказни пътечки“
Дата: 02.2021 г.; Учител: Александър Стойчев

Подготовка

Цели: Развиване на интереса и желанието за слушане на музика. Формиране на първонални слушателски умения. Двигателно пресъздаване на музиката.
Задачи / Очаквани резултати: слуша музикалните пиеси с внимание и интерес.
Продължителност на заниманието: 15-20 мин.
Интегративни връзки: Околен свят, Физическа култура.
Методически похвати: игра, демонстрация, беседа.
Основни понятия: музикална пиеса, настроение на музиката.

Слънчево възпитание

Зодиакален знак: Водолей (въздушен; общуване, работа в големи групи, нестандартно мислене, свобода, идеи за цялото).
Елемент на седмицата: Вода (емоции, изкуства, вода).
Ден от седмицата: Петък (планетата Венера, тон Сол, тоналност Сол мажор/минор; качества – красота, партньорство, интелигентност, общуване);

Възпитателна работа в сферата на ума:

 • Наблюдателност – да открият различното темпо (бързо и бавно), да го свържат със съответното животно.
 • Съобразителност – при изпълнението на различен тип задачи.
 • Гъвкавост на вниманието – при смяната на дейности.
 • Концентрация – за изпълняване на различни движения в съответствие с промяната в музиката. Отговори на задавани въпроси.
 • Любознателност – разказ за животните.

Възпитателна работа в сферата на сърцето:

 • Естетично чувство – оцветяване, слушане на музика.
 • Позитивна емоционална нагласа – пеене, игри, музика с движение.
 • Споделяне на преживявания – някои деца споделиха защо избират съответен цвят, кое животно харесват, съвместната игра е споделено преживяване.

Възпитателна работа в сферата на волята:

 • Спазване на правила – инструкциите за различните дейности.
 • Упоритост – да оцветят до край картинките; да направят упражненията.
 • Действие без отлагане – да работят веднага след поставянето на задачата.
 • Фина моторика – оцветяването.                                            
 • Физическа активност – двигателна игра.

Необходими материали и организиране на средата: цветни моливи, работни листи, записи на музикалните пиеси.

План за провеждане на ситуацията:

 1. Начало – разпяване с „Песен на гласните букви“ с движения и „Стълбичка“
 2. Песни
 3. Игри с пръсти
 4. Работа в познавателните книжки (РЛ (работен лист) 7) – въпроси, откриване, оцветяване)
 5. Възприемане на музика
 6. Динамична игра
 7. Край на заниманието

Ход на ситуацията:

Децата сядат на столчетата и пеем част от „Песен на гласните букви“ (А; О; У; АОУ) с движения. Пеем и песента „Стълбичка“ (Б. Тричков) с текст „Качвам се на планина, нося си вода“ (после заменяме с „нося ти вода“). Докато пеем, децата събират пръстчетата си като къщичка, а аз минавам и се „изкачвам“ и „слизам“ по пръстите им.

Изпяваме три песни: „Песен на капката“ – първи куплет и „Хей, Бодливко“ (м. М. Шоселова, т. М. Дългъчева), „Прохождане“ (м. и т. Г. Джилянов).

Правим упражнение с пръсти. Първо погалваме с показалеца на дясната ръка пръстчетата на лявата ръка, след това – с показалеца на лявата ръка пръстчетата на дясната ръка. Играем ритмична игра „Водни капки“: Децата вдигат ръце над главата – докосваме облаците, а после раздвижват пръстите и гъделичкаме облаците, за да закапят водните капки. Падат капките (децата тропат с пръстчета леко по масите), след това потъват в земята (децата спират движението), после се вдигат нагоре към облаците. Повтаряме упражнението, като този път има големи капки (тропат с дланите на ръцете). Третия път е с изискване да има бавно и бързо падащи капки (доколкото е възможно, децата барабанят с пръстчета в различно темпо по масите). В хода на упражнението вмъквам образи и идеи – за небето, облаците (големи и малки), за водните капки (къде падат, на кого дават сили и пр.).

Децата отварят книжките (РЛ 7). Задавам въпроси, свързани с изображенията на страницата (Кои животни виждат? Кои от тях бягат? Кой бяга по-бързо?). Разказвам за животните с няколко думи – къде живеят, с какво се хранят.
След това пускам запис на музикалните пиеси („Ежко“ – м. Н. Стойков; „Игра на кончета“ – м. П. И. Чайковски). Насочвам вниманието им, за да разпознаят коя музика е по-бърза и коя по-бавна и на кое животно съответства, а после оцветяват двете картинки.

Играем динамична игра „Кончета и таралежи“. Слушайки музиката, децата променят движенията си и скоростта си на движение (при музиката, изобразяваща кончето, те бягат, а на фона на музиката на Ежко приклякват и се движат бавно).

За край правим Слънчев кръг – всички се събираме в кръг, аз протягам едната си ръка напред, децата започват да поставят ръчички върху моята – първо едната, след това втората. Най-отгоре слагам другата си ръка. Казвам какво са правили днес и завършвам с послание: „Помагайте на всички, като водните капки, и избирайте умно кога да се движите бързо, като кончето, и кога бавно, като таралежа.“ След това казвам: „Слънчеви лъчи, едно-две-три – леко полети!“ Децата разделят ръцете си и заниманието завършва. Извод: Водните капки могат да бъдат малки, но дават сили на всички растения и животни да живеят.

Впечатления от заниманието:

В началото децата бяха спокойни, след песничката за пръстите станаха доста шумни. Използвах  упражнението с погалване на пръстите за успокояване. Реално част от тях утихнаха в началото, а друга – чак след като започнаха да правят упражнението за водните капки. Всички бързо се ориентираха кой музикален откъс на кое животно отговаря. При оцветяването на картинките някои имаха трудности, други не желаеха да оцветяват. Имаше нужда да проявя настоятелност. В края само едно дете не беше оцветило втората картинка. Много се ентусиазираха на динамичната игра. Искаха още и още. Трудно се спряха, но Слънчевото колело помогна.

Анализ на слънчевите елементи

Водолей:

 • Общуване, работа в големи групи – динамичната игра, в която участват всички деца.
 • Свобода – да оцветяват с цветове по желание.

Водна седмица:

 • упражнението с водните капки;
 • упражнението с музика: Качвам се на планина, нося ти вода;
 • „Песен на капката“.

Петък, Венера:

 • Тоналност Сол мажор – песента „Прохождане“.
 • Красота – оцветяването, пеенето, музиката, ритмичността.
 • Партньорство:
  • „Стълбичка“ – учителят с децата поотделно;
  • Едната ръка погалва другата (Дясната ръка е Ума, лявата е Сърцето. По този начин работим върху балансирането и партньорството между тях).
  • Песента „Хей, Бодливко“.
 • Интелигентност – задаването на въпроси, съобразяването на движенията с музиката, която слушат.