Дихателно упражнение за трансформиране на състояния

Добре е дишането да се прави при отворен прозорец или в добре проветрена стая и да се съчетава с движение.

Описание: Ръцете са пред гърдите. Поема се въздух и ръцете се разтварят встрани. Издишва се, а ръцете се връщат в изходно положение.

Упражнението е съвсем леко и обикновено, силата му се крие в мисълта, с която го правим. Когато е необходимо да се трансформира някакво негативно състояние в децата, е добре да се даде допълнителна насока за мисълта им, съобразена с конкретно проявеното поведение. Тук ще изброим някои възможни варианти:

  • Предлагаме на детето да гледа листенцата или цветовете на растение (ако има цъфнал цвят, е добре да знаем кои цветове са подходящи за различните състояния).
  • Може да гледа само листата и да му се каже: „Докато дишаш, наблюдавай и мисли за това, как листенцата живеят заедно без да се удрят и да си пречат.“
  • Може да наблюдава близко дърво и да му кажем да усети колко силно и спокойно е то или как се радва на слънцето.
  • Може да насочим мисълта му към облаците – колко бели и пухкави са, как виждат всичко от високо.
  • Да наблюдава как дъждовните капки измиват листата.

Насоките зависят както от възрастта на детето, така и от качеството, което искаме да подсилим в този момент. Нужно е постоянство, за да стане естествено за децата и те да свикнат, че когато са в неприятна ситуация, могат да се хармонизират чрез дишане.

Силата на човека зависи от правилното дишане. Правилното дишане е свързано с правата мисъл. Който диша правилно, той мисли право. Когато човек мисли право, работите му всякога се нареждат добре.