Съзнателно хранене

Всички знаем, че здравословното състояние на човека в голяма степен се определя от правилното хранене, но какво включва то? Важно е не само количеството и качеството на храната, а и съзнателността за този процес.

Който се храни бавно, с разположение и съзнателно, той всякога ще бъде здрав. Правилното хранене е музикален процес.

Съзнателното хранене включва и благодарността за храната, която имаме, а също и връзката между храната и качествата, които искаме да развиваме. Ние използваме няколко варианта на кратки стихчета, които децата лесно запомнят и харесват, и с тях постепенно формираме ново отношение към храната и процеса на хранене.

Едно от първите и най-често използвано е:

На Слънцето и на Земята,
на Въздуха и на Водата,
на всички малки и големи същества

благодарим за нашата храна.
Благодаря!

С тези думи започва всеки ден обедното хранене в детския център. Понякога ги казваме по-спокойно или пък с повече вълнение, по-звучно или съвсем тихо, с движения, наум… Важно е да има разнообразие и в децата да остане не задължението да произнасят някакви точно определени думи, а потребността да благодарят.

С течение на времето се появиха и други стихове, например:

Слънце, здраве, красота,
скрити в нашата храна – благодаря!

Или:

Сядам да похапна сладко своята храна,
но преди това за всичко от сърце благодаря!

Думичките, с които се подготвяме да ядем плодове, имат пряка връзка с нашия възпитателен ритъм. Всеки ден от седмицата се свързва с различни качества и добродетели, а също и с различни храни. Когато имаме възможност, съобразяваме плодовете с това, но с какъвто и плод да разполагаме, го свързваме с качество, съответстващо на деня.

И така – в понеделник казваме:

Плодчета засмени,
от природата дарени,
получаваме сега,
здрави да сме през деня.
Благодаря!

Можем да използваме също чисти или грижовни. Съответно във вторник заместваме със силни или смели; в сряда – с умни или сръчни; в четвъртък – с богати, щедри или справедливи; в петък – с красиви, радостни или добри. Има, разбира се, и други възможни варианти.

Темата е отворена за творчество и всеки родител или учител може да я допълва със своето вдъхновение. Ще се радваме, ако споделите с нас своя опит и наблюдения в тази посока.