Дихателно упражнение „Драконче“

Изходно положение: ръце пред гърдите.

Децата поемат въздух през носа и разтварят ръце на височината на раменете с длани, обърнати напред. Задържат въздуха, за да се събере огън в гърдите на дракончето (ръцете стоят разтворени). По знак на учителя рязко издишват през устата, при което ръцете отиват пред тялото и пляскат – дракончето издишва огъня.

Упражнението може да се изпълнява с различно темпо и продължителност, с различно по времетраене задържане на въздуха.