Упражнения за развитие на волята

Когато правим тези упражнения, трябва да поддържаме в ума си мисълта, че работим върху развитието на волята си. Препоръчително е да се изпълняват с лице на юг и при всяко движение да се брои бавно и ритмично до шест (когато се правят с деца, това не е задължително – съобразяваме се с възрастта и възможностите на децата). При коленичене коляното за момент леко допира земята.

При всяко от упражненията имаме по три пълни оборота на движенията с крачки напред и по три – с крачки назад.

Първо упражнение:

Изходно положение: Стоеж. Ръцете се издигат настрани до хоризонтално положение с длани надолу и се държат така до края на упражнението.

 • Десният крак прави крачка напред. Коленичи се на лявото коляно. Тялото се изправя.
 • Левият крак прави крачка напред. Коленичи се на дясното коляно. Тялото се изправя.
 • Отново десният крак прави крачка напред. Коленичи се на лявото коляно. Тялото се изправя.  

След това движенията се повтарят още три пъти, но крачките са назад:

 • Десният крак прави крачка назад. Коленичи се на дясното коляно. Тялото се изправя.
 • Левият крак прави крачка назад. Коленичи се на лявото коляно. Тялото се изправя.
 • Десният крак прави крачка назад. Коленичи се на дясното коляно. Тялото се изправя.

Десният крак се прибира до левия. Ръцете се свалят.

Второ упражнение:

Изходно положение: Стоеж. Ръцете се изтеглят назад успоредно с дланите навън.

 • Десният крак прави крачка напред. Коленичи се на лявото коляно, като едновременно с това ръцете се спущат надолу с дланите обърнати напред и пръстите малко превити както за гребане.
 • Тялото се изправя и едновременно ръцете обикалят успоредно пред тялото с дланите обърнати навътре, докато стигнат отвесно положение с дланите обърнати напред, навън, а пръстите прибрани и изправени.
 • Левият крак прави крачка напред. Коленичи се на дясното коляно, като едновременно ръцете се извиват и се спускат назад и надолу. Упражнението продължава по същия начин.
 • Цялото движение се изпълнява и трети път, отново с крачка напред на десния крак (както в началото).
 • Връщането започва с ръцете горе. Поставя се десният крак назад. Коленичи се на дясното коляно, заедно с това ръцете се извиват и спускат назад и надолу. Тялото се изправя и ръцете се издигат пред тялото по същия начин.
 • Същото става с левия крак назад, после още веднъж с десния крак назад. В края на третия оборот назад десният крак се прибира до левия (ръцете са горе отвесно), след което и ръцете се спускат до тялото.

Трето упражнение:

Изходно положение: Стоеж. Ръцете се поставят на кръста.

 • Десният крак се изнася по крива линия и докосва отгоре лявото коляно. След това същият крак прави крачка напред. Коленичи се на лявото коляно. Тялото се изправя.
 • Същото движение се прави с левия крак (докосване на дясното коляно и крачка напред) и още веднъж с десния крак (докосване на лявото коляно и крачка напред).
 • Връщането започва с изнасяне на десния крак по крива линия назад и докосване с горната част на стъпалото сгъвката зад лявото коляно. Същият крак прави крачка назад. Коленичи се на дясното коляно. Тялото се изправя.
 • Същото движение се прави с левия крак назад (докосване на сгъвката зад дясното коляно и крачка) и още веднъж с десния крак назад (докосване на сгъвката зад лявото коляно и крачка). В края на третия оборот назад десният крак се прибира до левия. Ръцете се отпускат до тялото.

Четвърто упражнение:

Изходно положение: Стоеж. Ръцете са до тялото.

 • Десният крак прави крачка напред. Едновременно ръцете се издигат встрани и нагоре и във вид на конус се съединяват над главата, като върховете на пръстите се допират.
 • Коленичи се на лявото коляно, като едновременно ръцете се спускат отстрани надолу и пръстите се допират под дясното коляно.
 • Тялото се изправя и едновременно ръцете се издигат встрани и нагоре. Ръцете се съединяват над главата, заедно с крачка напред с левия крак.
 • Коленичи се на дясното коляно, като едновременно ръцете се спускат отстрани надолу и пръстите се допират под лявото коляно. Тялото се изправя.
 • Движенията се повтарят още веднъж с десния крак напред. Тялото се изправя и ръцете се издигат встрани и нагоре.
 • Връщането започва, като ръцете се докосват над главата, а десният крак прави крачка назад. Коленичи се на дясното коляно и едновременно ръцете се спускат отстрани надолу и пръстите се допират под лявото коляно.
 • Тялото се изправя и едновременно ръцете се издигат встрани и нагоре. Ръцете се съединяват над главата, заедно с крачка назад с левия крак. Коленичи се на лявото коляно и едновременно ръцете се спускат отстрани надолу и пръстите се допират под дясното коляно. Тялото се изправя и ръцете се издигат нагоре.
 • Движенията се повтарят още веднъж с десния крак назад. В края на третия оборот назад десният крак се прибира до левия, а ръцете се докосват над главата, след което се спускат отстрани до тялото.

Това е един от начините за развитие на човешката воля.