Упражнение за чистота

Чистотата е важно качество за всеки човек, основа за развитие на добродетелите. Тя има външно и вътрешно проявление – чистота на средата и на психическия ни живот.

Децата развиват първо предметно мислене, след това минават към образно и по-късно достигат до идейно или абстрактно мислене. Затова, особено в периода до седемгодишна възраст, е добре да използваме в работата си предмети, образи, явления от обективната реалност, но да знаем, че това, което правим отвън, има отглас и в нашия вътрешен свят. Ако не потърсим тази връзка, тогава всички действия и задачи остават на механично ниво.

Да почистим стаята, да измием играчките, а след това да почистим и тялото, и сърцето, и ума си. Как да влезем във вътрешния свят? Предлагаме Ви вариант за такова упражнение.

При съответното действие можем да кажем на децата:

• да измием ръцете, за да помагат на другарчетата (или – за да правим добри неща);
• да измием очите, за да виждаме само красивите неща (или – за да виждаме истината);
• да измием устата, за да говорим добре (или – за да използваме само красиви думи);
• да измием краката (когато е възможно), за да вървят право (или – за да стъпват здраво);
• да измием челото, за да мислим добре (или – за да сме наблюдателни);
• да измием ушите, за да слушаме добре (или – за да сме разумни);
• да измием брадичката, за да сме силни (или – за да сме търпеливи);
• да измием нослето, за да мислим добре и т.н.

Вярваме, че ще откриете и други начини да свържете външния и вътрешния израз на чистотата. Пожелаваме Ви успех!