Упражнение с пръсти за преодоляване на трудности и хармонизиране

Дясната ръка се изнася напред, с дланта надолу. Палецът последователно се допира до всички пръсти – първо до малкия, после до безименния, до средния, до показалеца.

След това ръката се обръща с дланта нагоре и палецът отново се допира последователно до другите пръсти в същия ред. Ръката се спуска до тялото.

После цялото упражнение (с дланта надолу и нагоре) се прави и с лявата ръка.

За децата това може да бъде упражнение за концентрация и фина моторика, но то има и свой вътрешен смисъл, който е добре да се знае от учителя или родителя.

Всеки от пръстите на ръцете е свързан с определени планети и добродетели. Палецът е представител на любовта. С това движение той предава по нещо от себе си на другите пръсти и стимулира мозъка и слънчевия възел. Упражнението помага за придобиване на светлина в ума и намиране на начин за разрешаване на проблеми. Може да се прави също, когато човек се чувства неразположен, тъжен, за да трансформира състоянието си.