Упражнения за здравето

Движението балансира енергиите в човека и упражненията са необходими за поддържане на неговото здраве. Когато обтегнем ръцете си и запазим концентрацията на мисълта си, ние се свързваме със силите на природата и можем да се ползваме от тяхната жизнена енергия.

Предлагаме Ви комплекс от шест физически упражнения, дадени от Учителя Петър Дънов на 23-ти август 1920 г., известни още като Упражнения за здравето.

Първо упражнение

Упражнението служи за регулиране на енергиите в предната част на мозъка.

Двете ръце се издигат отстрани на тялото, с дланите надолу, до височината на раменете. След това дясната ръка се издига бавно нагоре, под ъгъл 45о спрямо раменете, а лявата се спуска надолу, под ъгъл 45о спрямо раменете. В това положение се прикляква шест пъти, като мисълта е съсредоточена към предната част на мозъка.

Второ упражнение

Упражнението служи за регулиране на чувствата.

Изпълнява се по същия начин, както първото, само че лявата ръка се издига нагоре под ъгъл 45о спрямо раменете, а дясната се спуска надолу под същия ъгъл. В това положение се прикляква шест пъти.
По време на упражнението мисълта е съсредоточена към сърцето.

Трето упражнение

Упражнението помага за регулиране на гръбначния стълб.

Двете ръце се изнасят назад с длани, обърнати една срещу друга, след което загребват напред с приклякване. Движението на ръцете продължава нагоре (дланите са една срещу друга), заедно с изправяне и след това се спускат надолу и назад до изходно положение.
Упражнението се изпълнява шест пъти, като мисълта е съсредоточена към гръбначния стълб.

Четвърто упражнение

Упражнението служи за регулиране на стомаха.

Лявата ръка се издига нагоре и напред, а дясната ръка се спуска надолу. Тялото се завърта леко около кръста и същевременно се правят кръгови движения с ръцете, като при плуване.
И това упражнение се прави шест пъти, като мисълта е съсредоточена към стомаха.

Пето упражнение

Упражнението помага за регулиране на нервната система.

Ръцете се поставят на хълбоците и тялото се закрепва върху левия крак. Десният крак се изнася навън и надясно и описва полукръг отдясно наляво шест пъти.
След това тялото се закрепва здраво на десния крак, а с левия се прави шест пъти същото движение.
Мисълта е съсредоточена към нервната система.

Шесто упражнение

Двете ръце се разтварят настрани, на височината на раменете и бавно се издигат нагоре, докато пръстите им се допрат над главата. Тялото се повдига на пръсти, след което бавно се прикляква, а ръцете се спускат надолу покрай тялото.

Упражнението се прави шест пъти. То представлява завършване на първите пет упражнения. Нарича се магнетично събличане и обличане: надолусъбличане, нагоре – обличане.

Тези упражнения се правят един път през деня. Ако се правят сутрин, е прекрасно, на обяд – хубаво, а вечер – добре.

За да имате добри резултати, трябва да ги правите много бавно и правилно, с добре обтегнати ръце и крака. Движението на ръцете спомага за развитието на сърцето и гърдите. Съсредоточаването на мисълта усилва ума, а изпълнението на всички упражнения засилва волята.