Тема: Водата е нужна на всички

Образователно направление: Околен свят
ОПС (основна педагогическа ситуация); Втора група (4-5 г.)
Програмна система „Приказни пътечки“
Дата: 22.02.2021 г. Учител: Снежина Стойчева

Подготовка

Цели: Разширяване на представите за водата като фактор за живот. Формиране на модели на поведение за пестене на вода, опазването ѝ чиста и безопасното ѝ използване.
Задачи / Очаквани резултати: Познава основни потребности на животни от близка среда. Разбира необходимостта от грижи за растенията и животните. Проявява желание да се грижи за растенията в природния кът и на двора. Описва значението на водата за хората, животните и растенията.
Продължителност на заниманието: 20 мин.
Интегративни връзки: Български език, Математика (сравняване, ориентиране в пространството), Музика.
Методически похвати: Игра, беседа, упражнение.
Основни понятия: Вода, водоем, река, пречиствателна станция, замърсители, опазване, безопасност, чиста, необходима, живот.

Слънчево възпитание

Зодиакален знак: Риби (воден; вода, грижа).
Елемент на седмицата: Вода (чувствителност, съпричастност, емоции).
Ден от седмицата: Понеделник (Луна; грижа, растения, вода).

Възпитателна работа в сферата на ума:

 • Устойчивост на вниманието (концентрация);
 • Умение да мисли (разсъдливост) и съобразителност – при обсъждането на въпросите за водата;
 • Самостоятелност – работа по задачите от познавателната книжка, оцветяване;
 • Наблюдателност – при работата с растенията.

Възпитателна работа в сфера на сърцето:

 • Позитивна нагласа – песни;
 • Позитивно отношение към растенията и животните – в коментарите и в грижата за конкретните растения.

Възпитателна работа в сфера на волята:

 • Хармонично движение – упражнение с показалец;
 • Фина моторика – задачи за оцветяване в работния лист;
 • Търпение – за задачите от работния лист;
 • Развитие на сетивните възприятия – чрез пипане на пръстта в саксиите.

Необходими материали и организиране на средата: РЛ 28; Песни: „Ходи, ходи“ и „Благодарност към водата“ (ако учителят и децата ги знаят, няма нужда от предварителна подготовка); кана с вода, моливи.

План за провеждане на ситуацията:

 1. Песен „Ходи, ходи“.
 2. Въпроси към песента – Защо носи вода? На кого е нужна? Защо?
 3. Работните листи.
 4. Поливане на цветята в стаята.
 5. Песен „Благодарност към водата“.
 6. Упражнение с показалец (по четирите съзнания).

Ход на ситуацията:

Започнахме заниманието с песента „Ходи, ходи“, която децата знаят добре. След това започнах да им задавам въпроси – за кого носи вода (на тревите, цветята, децата), защо им е нужна вода (за да не са жадни, за да живеят, за да не изсъхнат). Могат ли растенията да живеят без вода? Какво се случва с тях, ако нямат вода дълго време? А животните? Хората? Разговаряме за какво използваме водата, кой полива растенията в природата и в нашите домове и градини (хората, дъжда), как намират вода дивите животни и птици.

Направихме задачите от работните листи. Насочих вниманието им към това, че растенията, животните и хората имат нужда от вода (тя е условие за живота им), но някои животни не могат да живеят извън водата, т.е. за тях тя е среда за живот.

След това предложих да проверим дали растенията в стаята имат нужда от вода. Проверихме една по една всички саксии – пипнаха пръстта, за да усетят дали е суха или влажна. Поляха (всеки по мъничко) тези растения, които имаха нужда. Говорихме, че някои растения обичат повече влага, а други предпочитат да им е по-сухо (имаше кактус).

За край изпяхме песента „Благодарност към водата“ и направихме упражнение с пътя на водната капка:

Дясната ръка се изпъва напред и нагоре, като пръстите са свити, само показалецът е изправен.
Ръката се вдига нагоре и учителят казва: „Капчица дъждовна тръгна от небето…“. Ръката се спуска надолу: „… слезе на полето, напои земята, напои цветята…“.
Ръката отива напред и наляво: „… после и животните…“;
ръката – напред и надясно: „… после и децата…“;
ръката се връща нагоре: „… и леко се издигна отново в небесата.“

Направихме упражнението 3 пъти, като аз казвах думичките (след първия път и те леко пригласяха).

Впечатления от заниманието:

Децата бяха активни в обсъждането за значението на водата. Споделяха наблюдения за растения и животни, съобразяваха какво се случва в зададените с въпроси или картинки от работния лист ситуации. Пяха с желание. Запознаха се с понятието „среда за живот“. Много им беше интересно да проследят състоянието на растенията в стаята – да усетят дали са жадни или не, да разберат, че прекалено многото вода също може да навреди на растението, както и липсата ѝ. След заниманието някои от децата имаха желание да проверим и растенията в другите стаи, за да разберем дали имат нужда от поливане. Упражнението в края на заниманието много бързо събра вниманието им – бяха концентрирани и спокойни.

Анализ на слънчевите елементи

Риби: воден – създаване на условия за проява на грижа и милосърдие.
Водна седмица: песните, темата на заниманието, чувствителност и съпричастност, емоции.
Понеделник, Луна: грижа за растенията; песните; упражнението с пътя на водната капка.