Център и периферия

Подвижна игра

Играе се по двойки. Едното дете е център. То стои клекнало, а другото обикаля около него. „Центърът“ може да му дава различни команди – да се движи по-бавно или по-бързо, да върви назад или напред, да подскача на един крак и др. Когато каже „Стоп“, „периферията“ спира движението си и играещите си разменят местата. Продължителността на играта е според желанието на децата и преценката на учителя. В хода на играта, след като веднъж са разменили местата си, децата могат да образуват и нови двойки. Играта има и по-сложен вариант, при който детето, което е в периферията, е със затворени очи, а „центърът“ му говори или пее, за да следва гласа му и да не се загуби.

Играта развива партньорските взаимоотношения, вниманието, координацията на движенията, бързината на реакциите, способността да слушаш другия, отговорност, съобразителност и решителност (когато задават команди) и изпълнителност (когато са в периферията). Може да се свърже с геометричната фигура кръг, с чертаенето на окръжност или с движението на планета около Слънцето. В същото време учителят може да държи в себе си идеята, че човек е добре винаги да има връзка със своя център (с най-добрата част от себе си), да се вслушва в неговия глас и да действа в синхрон с него.