Игра на цветовете

Подвижна игра

В играта са включени пет цвята – червено, оранжево, жълто, зелено и синьо, които се превръщат в „пароли“ за различен вид движения. Съчетаваме движенията с образи, близки до децата, и съответни на вътрешния смисъл на цветовете:

  • червено – събиране на сили – децата се въртят на място;
  • оранжево – движение, бягане – започват да тичат;
  • жълто – птички – „летят“, т.е. движат се, като размахват ръце-криле;
  • зелено – тревички – клякат долу и са тихи;
  • синьо – звездички – скачат нагоре и пляскат с ръце над главата.

Учителят задава цветовете в произволен ред и преценява продължителността, според ситуацията. Играта развива вниманието и координацията на движенията, работи едновременно върху ума, сърцето и волята. За да има още по-пълно въздействие, водещият е добре да държи в съзнанието си идеята за смисъла на цветовете:

  • червен – раждане на идеи, събиране на енергия;
  • оранжев – движение напред, реализация;
  • жълт – мисъл, полет;
  • зелен – растеж;
  • син – свобода, небе.