Бели дробове

Подвижна игра

Играта онагледява пътя на въздуха и ролята на белите дробове за обмена на газовете и пречистването на кръвта.

Необходими материали – парченца бяла или друга светла хартия и парченца тъмна или надраскана хартия; елементи за оформяне на трасе за преминаване.

Децата се разделят на два отбора, а всеки от тях – на две групи. В единия край на стаята се оставят светли късчета хартия. При тях застават прави по една група от всеки отбор.

Оттам към другата част на стаята се подготвя маршрут, който да представя основните елементи от въздухоносния път на дихателната система – носа, трахеята и бронхите (може да се използват голям и по-малки тунели или други варианти, според възможностите и въображението).

В края на маршрута другите две групи сядат една до друга, образувайки две дъги – това са белите дробове. Всяко от децата в „дробовете“ държи в ръка по едно тъмно на цвят (може и замърсено, надраскано) парченце хартия.

Учителят дава началото и подпомага играта. При „вдишване“ децата, които са в началото на маршрута, вземат по едно светло парченце хартия и преминават пътя до своя отбор. Там избират някого, докосват го и сядат на неговото място, а избраният става и тръгва по обратния път към началото (издишване). Когато стигне, пляска по ръката на следващото дете от групата, което тръгва по маршрута. След това оставя тъмната хартия, нарежда се последно и си взема от светлите късчета. Може в „дробовете“ да има и допълнителни тъмни късчета, с които играта може да продължи по-дълго. Тя свършва, когато в тях останат само чисти, светли късчета хартия.