Упражнение с пръсти (погалване)

С трите пръста (палец, показалец и среден) на едната ръка се погалват последователно пръстите на другата ръка от основата към върха.

Упражнението може да се направи и с двете ръце. Използва се за хармонизиране, за енергизиране, за концентрация. С него може да се работи и върху определени качества, като се погалва само един съответен пръст.