Упражнение за сила и воля

Едната ръка се изнася напред и няколко пъти се свиват пръстите в юмрук, като палецът е отгоре. Не е уточнено с коя ръка се прави упражнението. По преценка на учителя може да се зададе като условие това да бъде дясната или лявата, или активната ръка на всяко дете, но може и да бъде по избор на децата.