Музикално упражнение „Нагоре и надолу“

Това упражнение е на основата на песничката „Стълбичка“ на композитора Б. Тричков, която е създадена, за да онагледи посоката на движение на мелодията.

Ние променяне текста, като символично го свързваме с природните елементи и внасяме ново съдържание и смисъл.

Във водна седмица упражнението изглежда така:

Най-често използваме песничката като упражнение за разпяване и в различните седмици я пеем с различен текст, според елемента:

• огън – Качвам се на Слънцето, нося светлина (топлина);

• въздух – Качвам се на планина, въздух чист ми дава тя;

• земя – Качвам се на планина, здрав и силен съм сега.

Може да има и други варианти за текст, тук поместваме само най-често изпълняваните при нас.