Упражнение с пръсти за концентрация

Показалците на двете ръце се насочват един към друг. Върховете им се доближават, без да се докосват. Стоим тихо и ги наблюдаваме известно време.

Това упражнение помага за концентриране на мисълта.