Дихателно упражнение с положителна мисъл

Изходно положение – ръцете пред гърдите с длани към тялото.

Ръцете се изнасят настрани бавно, като се поема дълбоко въздух; после се издигат нагоре и пръстите им се докосват над главата, а въздухът се задържа. Следва бавно издишване с бавно спускане на ръцете надолу край тялото.

Тъй като при дишането е важно да държим някаква положителна мисъл в съзнанието си, това упражнение може да бъде съчетано с различни думи, според момента и целта, с която го правим.

Например може да мислим върху здравето – да си кажем, че вдишваме здраве, което изпълва цялото ни тяло (при задържането на въздуха) и пожелаваме здраве и на всички около нас (при издишване).

Може да изберем също радостта и благодарността. Тогава при етапите на дишането можем да използваме следните думи (идеята за тях е на Яна Васева):

 „Вдишвам радост

(задържам) – и описвам дъга; тя носи чудеса;

(издишвам) – и на природата благодаря.“

Упражнението може да се повтори няколко пъти, така че да бъде разбрано от децата, и в различни варианти: с шумно вдишване и издишване, с дишане без говорене и после обединяване на елементите, с или без да се маркират с глас от учителя моментите на вдишване, задържане и издишване.

Изборът на мисъл, с която да изпълнявате това упражнение, зависи от Вас – важно е само тя да бъде положителна и интензивна.