Упражнение с пръсти (триъгълник)

Вариант 1: Двете ръце са пред устата, като върховете на пръстите им се допират, но самите пръсти са широко разтворени. Двата палеца са хоризонтални и се допират с върховете си, като образуват права линия. Останалите пръсти са насочени нагоре. Линията на палците и двата показалеца образуват триъгълник с връх, обърнат нагоре. Три пъти се духва през този триъгълник. После пръстите се разделят и ръцете се спускат до тялото.

Вариант 2: Върховете на пръстите се допират и образуват тригълник, като палците са хоризонтални, а другите пръсти сочат нагоре с широки разстояния между тях.

Вдигаме ръцете, без да разделяме пръстите, над главата – към небето. Оттам вземаме едно облаче или водна капка и ги спускаме към езерото в планината (ръцете отиват надолу – пред устата). Движението се прави три пъти.

Последния път децата си намислят едно желание, докато ръцете са над главата, спускат ги пред устата и, без да говорят, духат три пъти през триъгълника, като си мислят за желанието.

Упражнение с пръсти (триъгълник)

Вариант 1: Двете ръце са пред устата, като върховете на пръстите им се допират, но самите пръсти са широко разтворени. Двата палеца са хоризонтални и се допират с върховете си, като образуват права линия. Останалите пръсти са насочени нагоре. Линията на палците и двата показалеца образуват триъгълник с връх, обърнат нагоре. Три пъти се духва през този триъгълник. После пръстите се разделят и ръцете се спускат до тялото.

Вариант 2: Върховете на пръстите се допират и образуват тригълник, като палците са хоризонтални, а другите пръсти сочат нагоре с широки разстояния между тях.

Вдигаме ръцете, без да разделяме пръстите, над главата – към небето. Оттам вземаме едно облаче или водна капка и ги спускаме към езерото в планината (ръцете отиват надолу – пред устата). Движението се прави три пъти.

Последния път децата си намислят едно желание, докато ръцете са над главата, спускат ги пред устата и, без да говорят, духат три пъти през триъгълника, като си мислят за желанието.