Упражнение със скъпоценни камъни

Можете да направите малък опит със скъпоценни камъни. Предлагаме ви дванадесет камъка – яспис, сапфир, халцедон, смарагд, сардоникс, сардер, хризолит, берил, топаз, хризопраз, хиацинт и аметист (бихте могли да използвате и някои други, ако желаете, или да използвате само един по ваш избор).

Когато имате някаква неприятност, била тя от физически, от сърдечен или от умствен характер, започнете мислено да си представяте дванайсетте скъпоценни камъка в ума си – започнете от най-простия и отивайте постепенно към най-хубавия и скъпия от тях и следете при кой камък състоянието ви ще се промени.

Като прекарвате тия камъни през ума си, същевременно ги свързвайте с добродетелите, които всеки от тях изразява; при това положение всеки камък може да въздейства благоприятно върху човека и да смени състоянието му.