Песен за добродетелите

Музика: популярна; текст: Ал. Стойчев

Песента за добродетелите е пример как една известна песен може да се превърне в нещо ново. Тя е създадена по популярната мелодия на „Сутрин рано“, като текстът е различен, благодарение на Александър Стойчев. Изпълнявали сме я много пъти с деца и с възрастни.

В седмицата на доброто „раздвижихме“ песента, много зарадва децата 🙂 За всяка от думите вече има специални движения:

Добродетел – тропане с крачета;
Истина – пляскане високо над главата;
Правда – ръце встрани;
Любов – ръце пред гърди, като пръстите леко докосват сърдечната област;
Мъдрост – пръстите леко докосват средата на челото;
Чистота – ръцете са пред устата и с леко духване се разтварят встрани с длани навън.