Подвижна игра за доброто

Играта онагледява идеята за доброто чрез някои от символите, свързани с него – буквата Д, краката и посоката юг. Тя може да се играе в два варианта.

В единия от тях използваме звуковете – „Д“ – за добро и „З“ – за зло. Когато учителят каже „Д“, децата тичат (бързат да правят добро). Когато каже „З“, лягат на земята или пълзят. При други звукове продължават предишното действие. Може при звука „А“ да застават изправени – Аз.

При другия вариант използваме посоките на света. Имаме идеята, че север символизира истината и свободата, юг – доброто, благото в света, изток – справедливостта, а запад – добрите отношения.

Съответно при думата „север“ децата вдигат ръце нагоре, при „юг“ тропат с крачета, при „изток“ се въртят с ръце встрани, а при „запад“ се поздравяват с вдигане на ръка или здрависване.