Игра със стрелки (пътят към доброто)

За играта са ни нужни стрелки, сочещи нагоре. За всяко дете има подготвена стрелка от хартия, на която е написано името му. Но, стрелките са скрити. Трябва всички деца да намерят стрелките си, за да може да продължат нататък. Могат и да си помагат в търсенето.

След като всички вече имат стрелки, ограждат с кръг първата буква на името си и след това оцветяват както искат своята стрелка – своя път към доброто. Който иска да бъде добър, се качва нависоко. В нашия случай се изкачваха по стълбата (имаме кът за катерене). В най-високата част може да има изненада / подаръчета.

А щом се качи горе, детето става силно и може да слезе долу, за да направи добро на някой друг. Стрелките е добре да закачим някъде нависоко, за да ни напомнят за пътя на Доброто.