Светлината и знанието

Откъде произлиза светлината? – От знанието и от науката. Затова казваме, че знанието носи светлина и сила. Силата на човешкия дух се крие в светлината и знанието, които той възприема.