Като децата

Всеки от нас е бил дете и всеки от нас носи детето в себе си. Детето е символ на живота, на истината и на чистотата. По пътя си ние сме станали по-разумни (надяваме се), но нека заедно с това да бъдем като децата – естествени и свободни, бодри и весели, чистосърдечни и възприемчиви! Честит ден на детето!