Месец юни в картинки

Нашите малки пчелички жужаха в Кошера през целия месец юни и заедно с учителите си сътвориха много хубави неща. Част от тях Ви споделяме сега.

Пътешестваха в света на въображението си със Светла. Някои бяха на кораб…

а други летяха с птиците до чудни места.

Надникнаха в малките шушулки на грахчетата с Алекс

и сътвориха цели вселени от зрънца с Ива.

Огледаха се един в друг със Светла:

Приготвиха най-вкусните питки с Ива:

И много приказки слушаха и по тях рисуваха. Тук Ви показваме пчелички и светулки от една приказка на Алекс:

Това е малка част от нашето ежедневие, изпълнено с цветове, идеи, радост, споделеност. Пожелаваме и на Вас вдъхновение!