Търпеливият човек

В светлината е свободата на човека, а в топлината – неговата сила. Между топлината и търпението има нещо общо – търпеливият е силен човек. Всичко, което се случва на търпеливия, в края на краищата е все в негова полза. Нетърпеливият всякога свършва с разочарование.