Упражнение за търпение (с писане)

Предлагаме Ви едно упражнение за самовъзпитание:

Който е нетърпелив, нека опита всеки ден да пише поне по половин час (ръкописно). Да пише красиво, спокойно, без бързане. По този начин той ще развие своето търпение и чувство към красивото.

В оригинал упражнението е за възрастни. Може да се приложи и за деца, но за по-малко време – по преценка на учителя и според възрастта. Може да бъде представено като опит. Например: ще направим едно специално упражнение тази седмица – всеки ден за 10 минути ще пишем бавно и красиво (би било прекрасно, ако и учителят прави упражнението заедно с учениците). Накрая ще видим какво сме придобили.

В последния ден всеки може да сподели как се е чувствал, какво е усетил и какво е научил, а учителят да поощри работата им и да насочи вниманието към търпението. Добре е да наблюдава внимателно през цялото време как се отразява тази дейност на учениците. Може да се свърже и с текст на любима книга или стихотворение, песен. Може да се използва само в даден момент за преодоляване на прояви на нетърпение. Варианти има много.

Важното е учителят да е правил за себе си това упражнение, да държи в съзнанието си смисъла му и да има вдъхновение, с което да увлече учениците си в него.


Ние направихме упражнението по съвсем различен начин, тъй като работим с малки деца, които все още не пишат. Повече за това и за Седмицата на Търпението можете да прочетете тук.