Квадрат – двигателно упражнение с музика

„Квадрат“ е упражнение номер 17 от цикъла „Паневритмия“. При него движението в пространството очертава фигурата квадрат. По принцип се изпълнява в кръг по двойки. Всяко движение съответства на един музикален такт.

В началото всички са обърнати към центъра на кръга с ръце пред гърдите, с длани надолу и хоризонтални лакти. Упражнението има два вида движения, които се редуват.

  1. На място: десният крак се изнася встрани като докосва с пръсти земята и се прибира, едновременно с него ръцете се отварят хоризонтално встрани и се прибират в изходното положение; след това същото движение се прави с левия крак. Това движение се изпълнява по два пъти с всеки крак.
  2. Напред: следват 6 стъпки напред (десен-ляв-десен-ляв-десен-ляв), на 7 се обръщаме наляво и на 8 прибираме крака. Вече сме обърнати с дясната ръка към центъра на кръга. При това движение ръцете с длани, обърнати напред, описват дъга нагоре до встрани и обратно, като лактите остават на същата височина.

Двете различни движения се повтарят и играещите последователно се завъртат с гръб към центъра, след това с лява ръка към центъра и накрая се връщат в изходна позиция. При това движение краката очертават фигурата квадрат. Музиката съответства на два пълни оборота.

*** Когато упражнението се прави с деца, е важно да се съобразяваме с възрастта и възможностите им и да не предявяваме прекалени изисквания. Свързването с идеята на упражнението за децата е по-важна от идеалното изпълнение. С нашите малки пчелички акцентът беше върху ориентацията ляво-дясно, за да запомнят накъде да се обръщат и върху редуването на движение на място и напред. При първото показване наблюдаваха движенията на краката и сами откриха, че се описва квадрат (фигурата им е позната). По-големите (учениците) биха се справили по-лесно.

Съчетахме го и с идея (учителят казваше): Да бъдем справедливи (когато сме обърнати към центъра); Да бъдем честни (при първото обръщане); Да бъдем търпеливи (когато сме с гръб към центъра); Да бъдем добри (с лява ръка към центъра).

Могат да се използват и само елементи от движенията, да се разделят крака и ръце при разучаването. При нас не може да се каже, че изпълнението е било точно, но децата запомниха ритъма на завъртане (дори и да бъркаха посоките), запомниха и двата вида движения и всъщност изпитаха удоволствие от изпълнението с музиката, защото тя е много нежна и красива.


Ние разучихме това упражнение в Седмицата на Търпението, за която можете да прочетете тук.