Разговор с камъче

Камъните могат да се разглеждат като символ на подсъзнанието, на търпението, на костната система, на стабилност, твърдост, издръжливост и др. А различните камъни имат отношение към различни качества и добродетели. Така че може да има много разнообразни мотиви да включим минералите в нашата работа с децата.

Това упражнение е простичко, но при вдъхновение и време може да прерасне в цяло слънчево занимание. А може да се направи и с големи хора.

Упражнението може да започне с „Песен за камъчето„, може да се използва и песента „Слушам„.

Всеки си избира камък (ние си имаме цяла кутия с минерали), държи го в ръка и се опитва да „чуе“ какво ще му каже. Следвайте усещанията си – при нас някои деца сложиха камъчето до ухото си, до челото, до сърцето.

След това се събират в кръг и споделят какво са „казали“ камъчетата, кой какво е „чул“ или разбрал. Накрая може всеки да нарисува полученото послание. Ние събрахме цяла колекция – ето част от нея:


Това упражнение беше част от нашата Седмица на Търпението. Повече можете да прочетете тук.