Игра „Камък“

Децата се подреждат в редица (може и в две или в полукръг, важното е наблюдателят – може да е учител или дете, да вижда всички).

При зададен сигнал застават неподвижни като камъни. Целта е да останат така колкото може повече време. Наблюдателят следи внимателно и всеки, който помръдне, излиза от играта.

Играта продължава, докато остане само един играч – той печели и, като най-търпелив и спокоен, се превръща в скъпоценен камък.

Тъй като обикновено има желание за много повторения, при следващите може да има усложняване – например да стъпят върху столче или върху тухличка, да са със затворени очи и др.


Можете да видите какво още се случи в нашата Седмица на Търпението.