Игра – кръст

В нея участват четири деца, разположени на кръст. Едната срещуположна двойка са Даващият подаръци (може да е Дядо Коледа, Добрият вълшебник и т.н.) и детето, което трябва да получи подаръка.
В другата срещуположна двойка са препятствията, които правят всичко възможно подаръкът да не стигне до своя получател. Движат се само по своята права линия с лице към Даващия и са активни.

Даващият хвърля топка (подарък), за да я хване детето. Тези, които пречат, също се опитват да хванат топката. Който я хване – печели точка (даващият печели заедно с детето-получател). Ако никой не успее, подаръкът изчезва и никой не печели.

Има и втори, малко по-сложен вариант. При него след като детето хване подаръка, двете „препятствия“ спират на място с лице към Даващия и ръце назад. Детето хвърля топката в ръцете на единия от тях, като се стреми така да я хвърли, че той да успее да я хване. Ако успее, той я подава на другото дете до себе си, а то я връща на Даващия. Тогава всички печелят точка.

Краят на играта може да бъде при достигане на определен брой точки.
След всеки рунд предлагаме смяна на местата, за да може всеки да мине през различните роли.

*** А сега – малко информация само за учителите:

Играта е основана на четирите вида съзнания – свръхсъзнание, самосъзнание, съзнание и подсъзнание.

Даващият е Свръхсъзнанието – оттам идват само добри неща, само хубави подаръци.
Получателят е Подсъзнанието, което трябва да ги улови.
Двамата, които пречат, са сферата на личността (Съзнание и Самосъзнание). Те най-често са заети с лични емоции и мисли и трудно чуват тихия глас на Свръхсъзнанието.

Всичко хубаво, което идва от Свръхсъзнанието, отива в Подсъзнанието и едва тогава, ако има добра връзка, отива в Съзнанието и Самосъзнанието и може да се реализира в живота ни – това е представено във втория вариант на играта. Това е пътят на изява на нашите дарби и способности.

Играта може да се използва с идеята за щедрост, за търпение, за посоките на света, за сила, за темпераментите.


Играта се роди в Седмицата на търпението, за която можете да научите повече тук.