Упражнение за развитие на съзнанието

Предлагаме Ви едно специално упражнение, което има връзка с четирите съзнания на човека и може да се използва както за самовъзпитание, така и при работата с децата (в подходяща форма).

Първо ще дадем общото описание:

Упражнението е съчетано с дишане и с мислено възприемане на белия цвят (този цвят да ви облива като душ). Вдишванията са ритмични (брои се до четири) и са придружени от движение на дясната ръка – тя е вдигната напред и нагоре (на около 45 градуса). Показалецът е изпънат, другите пръсти са свити.

Вдигате дясната си ръка нагоре и започвате упражнението:
1. Вдишвате и сваляте ръката си от A надолу до B (вижте схемата по-горе).
2. Издишвате и движите ръката си наляво, от B до C.
3. Вдишвате и движите ръката си надясно, от C до D.
4. Издишвате и движите ръката си нагоре, от D до A. 

Когато правим упражнението с децата, има различни варианти. Можем да обърнем внимание:

 • само на движението;
 • на движение и броене до четири;
 • на движение и дишане;
 • на движение и цвят;
 • на движение и подходящи послания;
 • на движения и музика.

Ако използваме думи, е добре те да са свързани символично със съзнанията и/или с темата на конкретния урок / педагогическа ситуация, например:

 • Капчица дъждовна тръгна от небето (докато ръката е горе)
  слезе на полето, напои земята, напои цветята
  после и животните
  после и децата
  и леко се издигна отново в небесата.
  (във връзка с тема „Водата е нужна на всички“ – околен свят, втора група (4-5 год.))
 • Човек се роди на Земята.
  Научи се да обича,
  научи се да бъде разумен
  и започна да прави добро.
  (във връзка с темата „Великден“ – околен свят, втора група (4-5 год.). При същия вариант учителят може да държи в съзнанието си идеята:
  Човек се роди на земята,
  тръгна по пътя на любовта,
  тръгна по пътя на мъдростта,
  тръгна по пътя на истината.
 • Ето и пример за музикално претворяване на упражнението:

Пожелаваме Ви вдъхновение!


Упражнението правихме всеки ден и в нашата Седмица на Търпението. Какво още имаше в нея, можете да видите тук.