Науката за човека

Видеото е осъществено от ACCESOphia и Фортуни по проект EUROCIRILIC 2021-1-ES01-KA210-SCH-000027297 със съдействието на Детски образователен център „Сладко медено“.

Всички видеа започват с общо въведение (ок. 20 сек.), по-нататък съдържанието е различно.